sharding-nedir?

Sharding Nedir?

Sharding, parçalama işlemine göre sistemin verileri farklı kaynaklarda tutmasına yardımcı olan çok önemli bir kavramdır. “Shard”kelimesi” bir bütünün küçük bir parçası anlamına gelir. Dolayısıyla Sharding, daha büyük bir parçayı daha küçük parçalara bölmek anlamına gelir. DBMS’de, Sharding,…